Nieuws


14jul
Warmte uit het bos

Warmte uit het bos

Nijkamp Aanneming zet zijn expertise in bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van het warmtenet Ede. Een schadelijk bosonkruid op de Veluwe blijkt een zegen voor de gemeente Ede: het eigen warmtenet wordt deels op de woekerstruiken gestookt....

Read More
25nov
Emissie reductie

Emissie reductie

Nijkamp Aanneming (hierna te noemen Nijkamp) neemt haar verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij en milieu uiterst serieus en wil dan ook een effectieve bijdrage leveren aan het verbeteren van deze onderwerpen, niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst. Nijkamp...

Read More