Projecten en ReferentiesGelieve vrijblijvend contact met ons op te nemen
25nov

Emissie reductie

Emissie reductieNijkamp Aanneming (hierna te noemen Nijkamp) neemt haar verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij en milieu uiterst serieus en wil dan ook een effectieve bijdrage leveren aan het verbeteren van deze onderwerpen, niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst.

Nijkamp heeft gekozen voor een project dat niet alleen op de lange termijn maar ook al op korte termijn resultaten geeft en zorgdraagt voor een beter milieu. Om dit te bereiken heeft Nijkamp als doel de CO2 uitstoot van haar wagenpark met 10% te reduceren. Om dit te bereiken zullen in de periode 2014 – 2017 een aantal maatregelen worden doorgevoerd.

Daarnaast heeft Nijkamp als doelstelling om in het laatste kwartaal van 2013 het certificaat CO2 prestatieladder niveau 3 te behalen.

Aanleiding project

 • De provincie Brabant voert een actief beleid om door middel van concrete projecten emissies te verminderen om zodoende de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren
 • Twee jaar geleden heeft de provincie Brabant in samenwerking met EVO een project uitgevoerd gericht op het reduceren van emissies in de logistiek. Dit project is in december 2010 succesvol afgesloten.
 • In navolging van dit project hebben provincie Brabant en EVO gezamenlijk een tweede project opgestart. Emissiereductie staat in veel gevallen gelijk aan kostenreductie.
 • Door middel van dit project doen bedrijven bovendien ervaring op rondom het meten van emissies, wat relevant kan zijn met het oog op toekomstige wetgeving.

Op hoofdlijnen zal het tijdspad er als volgt uit:

 • Januari 2013 – juni 2013 – onderzoek wagenpark met betrekking tot CO2 uitstoot;
 • Juli 2013 – opstellen rapportage;
 • September 2013 – Oktober 2013 – Opstellen plan van aanpak
 • Oktober 2013 – Januari 2014 – Certificering CO2 prestatieladder niveau 3
 • Februari 2014 – December 2016 – uitvoeren plan van aanpak.

Verbetermaatregelen kunnen worden ingedeeld in de volgende drie categorieën:

 • Verbetermaatregelen die betrekking hebben op de organisatie: gericht op het zoveel mogelijk beperken van goederenbewegingen;
 • Verbetermaatregelen die betrekking hebben op de transportoperatie: gericht op het reduceren van (lege) kilometers;
 • Verbetermaatregelen die betrekking hebben op het voertuig en/of de chauffeur: gericht op het zo efficiënt en schoon mogelijk rijden.

Voor Nijkamp Aanneming is een drietal verbetermaatregelen nader onderzocht, te weten:

 1. Het Nieuwe Rijden;
 2. Het controleren van de bandenspanning;
 3. Het overstappen op andere brandstoffen.

Deze maatregelen moeten uiteindelijk tot een reductie van het CO% uitstoot van 10%.

Voor meer info zie www.duurzaamleverancier.nl