MVO

Meer dan duurzaamheid

Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt meestal alleen de milieueisen van de overheden verstaan. Wij vinden dat onder MVO ook een goede omgang met personeel, milieubewuste inkoop van materialen en grondstoffen en duurzaamheid hieronder vallen, maar ook eerlijk en transparant zaken doen.

Het doel is om een balans te vinden tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering en het ondernemen met oog voor het milieu, toekomstige generaties en ethische en sociale aspecten.

 

CO2-Prestatieladder

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 3. Nijkamp zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

A | INZICHT

Nijkamp heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Over het jaar 2018 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B | REDUCTIE

Nijkamp heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

Nijkamp communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

Nijkamp neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO2 Neutraal.

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (link naar SKAO pagina): https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Nijkamp_energiedistributie

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Nijkamp: