MVO

Meer dan duurzaamheid

Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt meestal alleen de milieueisen van de overheden verstaan. Wij vinden dat onder MVO ook een goede omgang met personeel, milieubewuste inkoop van materialen en grondstoffen en duurzaamheid hieronder vallen, maar ook eerlijk en transparant zaken doen.

Het doel is om een balans te vinden tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering en het ondernemen met oog voor het milieu, toekomstige generaties en ethische en sociale aspecten.