Projecten en ReferentiesGelieve vrijblijvend contact met ons op te nemen
22aug

Vervangen stadsverwarming Moerenpad Breda

Ennatuurlijk is gestart met het project ‘Vervangen Warmtetransportnet Moerenpad Breda’, de aanleg van een duurzaam 1,6 kilometer lang warmtetransportnet vanaf de Emerparklaan via de Donk naar het fietspad de Moerenpad en de Raaimoeren. De oudste leidingdelen zijn inmiddels ruim dertig jaar oud en bereiken het einde van hun levensduur. Deze nieuwe warmtetransportleiding dient ter vervanging van het bestaande warmte transportnet in het Moerenpad.

Veolia Energie Netwerken is de directievoerder van dit project, waarbij Nijkamp Aanneming de aanleg van het nieuwe warmtenet bewerkstelligt.

Omdat het nieuwe warmtenet door stedelijk gebied loopt, is zorgvuldig en in overleg met de  gemeente Breda en diverse belanghebbenden in de directe omgeving gekeken wat de optimale route van het net moet zijn. Dit om overlast en het niet kunnen leveren van warmte zoveel mogelijk te beperken.